Ons doel

De Zending Gereformeerde Gemeente, afgekort ZGG, is een organisatie van de Gereformeerde Gemeenten en krijgt van de Generale Synode de opdracht om gedurende drie jaar het zendingswerk namens alle gemeenten uit te voeren. Na deze periode legt ZGG verantwoording af aan de synode.

Zending wordt gedefinieerd als ‘de arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, zodat Zijn Koninkrijk onder Zijn zegen en tot eer van Zijn naam mag komen en zichtbaar zal worden in zelfstandige gemeenten.’ Deze zendingsopdracht is te vinden op verschillende plaatsen in de Bijbel, waarvan Mattheüs 28:19 een van de bekendste teksten is.

In het kort heeft ZGG twee hoofdtaken:

  1. Leiding geven aan en toezicht houden op het zendingswerk namens de Gereformeerde Gemeenten
  2. De leden van de Gereformeerde Gemeenten betrekken bij de ondersteuning van dit werk.
Scroll naar boven