ANBI

Stichting Kringloop Werkendam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 85308811 en heeft RSIN nummer 863580312.

Samenstelling bestuur

VoorzitterS.A. Molenaar
SecretarisB. den Haan
PenningmeesterJ.M. van Rossum
BestuurslidA.A. Versluis
BestuurslidW. Bijl – Visser
Bestuurslidvacant
Alg. adjunctM. de Gelder

Beloningsbeleid

De kringloopwinkel werkt volledig met vrijwilligers. Er worden geen beloningen gegeven aan vrijwilligers of bestuursleden.

Hoofdlijnen statuten

Conform artikel 2 van de in de oprichtingsakte opgenomen statuten is het doel van de stichting:

  1. De stichting heeft als doel: het bijeen brengen van gelden ten behoeve van de Zending Gereformeerde Gemeenten door het exploiteren van een kringloopwinkel in de gemeente Altena en het doen van uitkeringen aan de Zending Gereformeerde Gemeenten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting
  2. De stichting beoogt het algemeen nut
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het in stand houden en exploiteren van een kringloopwinkel

Conform artikel 3 van idem bestaat het bestuur uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Het eerste bestuur bestaat uit zeven (7) benoemde bestuurders.

De artikelen 3 tot en met 12 beschrijven de wijze van het functioneren, de taken en bevoegdheden van het bestuur.

Conform de artikelen 8 en 13 loopt het boekjaar gelijk aan het kalender jaar, het eerste jaar tot en met eenendertig december tweeduizend twee├źntwintig.

Conform de eisen die gesteld zijn aan de ANBI-status zal de stichting voldoen aan de publicatieplicht ANBI algemeen door het betreffende standaardformulier jaarlijks te publiceren op de eigen website: www.kringloopwerkendam.nl

De exploitatie van de kringloopwinkel wordt gerealiseerd door het huren van een winkelpand, het innemen van aangeboden spullen waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt en het verkopen van de ingenomen spullen.

Formulieren

Formulier 2022 (PDF)

Scroll naar boven